jueves, 5 de marzo de 2009

I want to touch your body when you kiss


I only want to touch you
I only want to kiss
I only want to talk
I only want to love you
I only want to communicate with you
I only want to tell you everything
I only want to touch your lips
I only want to love me
I only want to make love
I only want to kiss me
I only want to watch me
I only want to know who i am I LOVE YOU ZAC